Home

Øksnes Maritime Leirskole

Fisken i vandet,den er vores brød,

og miste vi hannem, da lide vi nød.

Petter Dass

Øksnes Leirsted AS ble stiftet av Øksnes kommue i 2015 og kommuen ønsker gjennom selskapsetableringen å bevare leirstedets historie og dertil gjøre stedet tilgjengelig for allmennheten. I tillegg er Øksnes kommune ansvarlig for drift av leirskole, Øksnes Maritime Leirskole.

 

For å skape best mulig innhold i leirskoleoppholdet har selskapet kontaktet flere alternative samarbeidspartnere, der intensjonen med samarbeidet skal bidra til aktiviteter og tjenester som bedrer innholdet i leirskoleoppholdet. I den anledning har vi valgt å gi stedet en maritim profil som er relatert til den aktivitet innbyggerne i regionen lever av.

 

I løpet av våren 2016 vil det være flere runder med leirskoledrift, og vi satser på å bruke 2016 på å opparbeide rutiner og et opplegg som bærer preg av kvalitet, trygghet, utfordringer og opplevelser. Skoleelever og barnehagebarn som besøker leirskolen i år vil ha en unik mulighet til å være med å prege den fremtidige driften ved å prøve aktiviteter og gi tilbakemeldinger.

 

 

Kontakt oss gjerne for å avtale leirskoleopphold eller annet. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

 

 

Vi gleder oss til en fin sesong!

Øksnes Leirsted AS

Postboks 18

8430 Myre

post@oksnesleirskole.no

Tlf 91314994