Home

Øksnes Maritime Leirskole

Fisken i vandet,den er vores brød,

    og miste vi hannem, da lide vi nød.

                                                                                                                                     Petter Dass

Øksnes Leirsted AS ble stiftet av Øksnes kommue i 2015 og kommuen ønsker gjennom selskapsetableringen å bevare leirstedets historie og dertil gjøre stedet tilgjengelig for allmennheten. I tillegg er Øksnes kommune ansvarlig for drift av leirskole, Øksnes Maritime Leirskole.


For å skape best mulig innhold i leirskoleoppholdet har selskapet kontaktet flere alternative samarbeidspartnere, der intensjonen med samarbeidet skal bidra til aktiviteter og tjenester som bedrer innholdet i leirskoleoppholdet. I den anledning har vi valgt å gi stedet en maritim profil som er relatert til den aktivitet innbyggerne i regionen lever av. Redningsselskapet ble vår første samarbeidspartner og vi er svært fornøyd med dette. En direkte konsekvens av samarbeidet er at redningsskøyta RS "Knut Hoem" besøker oss en dag i løpet av leirskoleuka og kjører et opplegg for elevene.


I løpet av vår og høst 2016 har vi hatt besøk av i overkant av 200 barn på vanlig leirskolebesøk og barnehagebesøk, vi har arrangert blåturer og bryllup, møter og andre former for leir. Vi har erfart og lært og finner stadig nye måter å gjennomføre aktiviteter.


For 2017 øket vi antall bookinger og hadde en sesong med mer aktivitet. Årene som kommer er også mulig å bestille og vi har allerede bookinger frem til 2023.


2018 Ble en sesong med gode besøkstall for barnehageopphold og leirskole, og vi fikk etablert gode rutiner for opplegg og undervisning.


2019 har sålangt gitt oss en del nyheter, vi har fått ny flytebrygge, fått flere båter å benytte i undervisning og har begynt en oppgradering av hovedhuset, dette blir et år med mye fornyelse og vi er glade for det. Ny daglig leder er på plass og vi har fått fine lærerressurser fra Alsvåg skole.


Se gjerne litt av våre aktiviteter her:

https://www.youtube.com/watch?v=BhJ140WRiq8Kontakt oss gjerne for å avtale leirskoleopphold eller annet.  Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.Vi gleder oss til en ny fin sesong!

Øksnes Leirsted AS

Postboks 18

8430 Myre

post@oksnesleirskole.no

Tlf 46661549